Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bần Yên Nhân

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên
02213943901
homthuc2ban@gmail.com